Banca Monte Paschi Belgio : De Italiaanse Bank in het Hart van Europa
Banca Monte Paschi Belgio : Particulieren Sparen / BMPBtop

BMPBtop1. Wie is Banca Monte Paschi Belgio N.V. (BMPB)?

2. Wat is BMPBtop?

3. Garanties van BMPBtop

4. Andere informatie

5. Hoe een BMPBtop openen?

6. Andere producten en diensten van Banca Monte Paschi Belgio N.V. (BMPB)

7. FAQ: Frequently Asked Questions.

1. Wie is Banca Monte Paschi Belgio N.V. (BMPB)?

Banca Monte Paschi Belgio N.V. is de enige bank van Italiaanse origine naar Belgisch recht, en is actief op de Belgische markt sinds 1947. Onze bank maakt deel uit van de Bankgroep MPS. Onze moedermaatschappij Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. , opgericht te Siena (Italië) in 1472, is tevens de oudste nog actieve bank ter wereld. Wereldwijd stelt onze groep 20.000 mensen tewerk die ten dienste staan van meer dan 5,5 miljoen cliënten.

Bij ons kan u dus rekenenen op meer dan 5 eeuwen ervaring en vakmanschap met een continue aandacht voor de toekomst. Deze Spaardeposito bewijst dit eens te meer.


2. Wat is BMPBTop?

BMPBtop is de online gereglementeerde spaardeposito van Banca Monte Paschi Belgio (BMPB) die een jaarlijkse basisrente van maar liefst 0,10% biedt. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De spaarder wordt ingelicht over elke wijziging aan de basisrente via een mededeling die aan de rekeninguittreksels wordt toegevoegd.

Deze rekening is bedoeld voor natuurlijke personen die officieel in BelgiŽ wonen en die ons tussen EUR 10.000 (minimumdeposito) en EUR 150.000 (maximumdeposito) toevertrouwen. U kiest zelf hoe lang u uw geld op BMPBtop laat staan. De spaarrekening heeft een onbeperkte looptijd.

En wij bieden nog meer !

Dankzij de getrouwheidspremie blijft u voordeel halen uit uw spaarrekening. Deze premie wordt toegepast op elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan, en bedraagt 0,25% per jaar. De getrouwheidspremie kan op elk ogenblik door de bank worden gewijzigd. De spaarder wordt over elke wijziging i.v.m. de getrouwheidspremie ingelicht via mededelingen bij de rekeninguittreksels.

De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.

Aangezien het hier om een Gereglementeerde Spaardeposito gaat worden de Belgische fiscale residenten tevens vrijgesteld van roerende voorheffing op de eerste schijf van interesten die u verkrijgt op deze meest interessante spaarformule (EUR 1.880 interesten/ persoon of een maximum van EUR 3.760 voor gehuwde of wettelijk samenwonende medetitularissen). (2017). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft (EUR 1.880 interesten/ persoon of een maximum van EUR 3.760 voor gehuwde of wettelijk samenwonende medetitularissen). (2017)

Hieronder vindt u het document «Essentiële spaardersinformatie». Wij verzoeken u vriendelijk kennis te nemen van de inhoud alvorens een gereglementeerde spaarrekening te laten openen.

Essentiële Spaardersinformatie (201610)

Vorige informaties : 201606 - 201604 - 201601 - 201505 - 201412


3. Garanties van BMPBtop

BMPBtop is een gereglementeerde spaarrekening en is dus gebonden door het Reglement over gereglementeerde spaardeposito's. Aangezien BMPBtop een online spaarrekening is, hebben we geen infrastructuurkosten voor dit product. Het rendement van deze spaarrekening is dus standaard hoger dan dat van klassieke spaarrekeningen.


4. Andere informatie

Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, draagt de spaarder het risico dat hij zijn spaargeld niet kan terugkrijgen of dat er een vermindering / omzetting in kapitaalaandelen (Bail-in) wordt opgelegd voor de schuldvorderingsbedragen die hij t.a.v. de financiële instelling bezit boven de 100.000 euro, bedrag dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt.

De bedragen gestort door particulieren en bepaalde rechtspersonen vallen onder het Europese beschermingsmechanisme voor deposito's ten bedrage van 100.000 euro per persoon en per bank. Banca Monte Paschi Belgio nv (BMPB) is lid van het wettelijk verplichte Belgische garantiesysteem voor deposito's. U kunt meer informatie over dit beschermingssysteem vinden op de site http://garantiefonds.belgium.be/nl.

Voor klachten kunt u terecht bij de Algemene Directie (secretariat.direction@montepaschi.be). Als u geen bevredigend antwoord krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).


5. Hoe een BMPBtop Spaardeposito openen?

U bent slechts enkele muisklikken verwijderd van de interessantste online spaarformule!
Als u een BMPBtop-spaarrekening wilt openen, klik dan op “Een rekening openen” onderaan deze pagina.

Vervolgens leggen we de verschillende stappen uit om een BMPBtop te openen:

1. Als u voor een BMPBtop kiest, opent u automatisch een online zichtrekening: Paschi Easy. Uw BMPBtop-spaarrekening zal aan deze zichtrekening worden gekoppeld. De rekening Paschi Easy is nodig om aan het geld van uw BMPBtop-deposito te kunnen aangezien het niet mogelijk is om geld rechtstreeks vanuit een spaarrekening over te schrijven. Voor deze twee rekeningen zullen er geen enkele openings-, sluitings- of beheerskosten worden aangerekend.

2. Op het ogenblik dat uw aanvraag tot opening van een BMPBtop geregistreerd wordt en de nodige formaliteiten beschreven in het online openingsdocument vervuld zijn, ontvangt u een bevestigings-email met alle gegevens over uw nieuwe rekening.

3. Zodra u in het bezit bent van uw rekeningnummer, kunt u er geld op storten . Dit kan enkel via overschrijving.

OPGELET! Om de rekening te activeren, moet de eerste storting gebeuren vanaf een rekening die op uw naam staat. Verdere bedragen moeten verplicht gestort worden vanuit een Belgische of Europese bank.

4. Na enkele dagen ontvangt u uw gratis Digipass op het adres dat u op het openingsformulier hebt ingevuld. De Digipass is een klein elektronisch toestel waarmee u de transacties die u via PaschiWeb (onze internet banking) uitvoert, kunt valideren.


6. Andere producten en diensten van Banca Monte Paschi Belgio N.V. (BMPB)

Banca Monte Paschi Belgio biedt u alle verschillende bankproducten en –diensten die er op de financiële markt zijn. Van uiterst voordelige zichtrekeningen over persoonlijke en hypothecaire leningen tot de meest interessante spaar- en beleggingsproducten.

U zal geen grote simulaties of standaardproducten op onze website terugvinden. Omdat wij vinden dat onze rol er in bestaat om samen met de klant een oplossing op maat te vinden, naargelang de persoonlijke situatie.

Voor meer informatie kan u steeds onze website raadplegen op www.montepaschi.be waar u ook de contactgegevens van al onze agentschappen kan terugvindenBMPBtop

BMPBtop is het gereglementeerde online spaardeposito van Banca Monte Paschi Belgio nv – Bank naar Belgisch recht – dat u een interessante jaarlijkse basisrente van 0,10% biedt. Dankzij de getrouwheidspremie blijft u voordeel halen uit uw spaarrekening. Deze premie wordt toegepast op elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan, 0,25% per jaar bedraagt. Deze rekening is bedoeld voor natuurlijke personen die officieel in België wonen en die ons tussen EUR 10.000 (minimumdeposito) en EUR 150.000 (maximumdeposito) toevertrouwen.

U kiest zelf hoe lang u uw geld op uw BMPBtop laat staan. De getrouwheidspremie wordt slechts verworven voor de bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de rekening hebben gestaan. De rentevoeten kunnen op elk ogenblik worden aangepast. De spaarder wordt over elke rentewijziging ingelicht via mededelingen bij de rekeninguittreksels.

We raden u aan de fiche “sleutelinformatie voor de spaarder” te lezen voor u de opening van een gereglementeerde spaarrekening BMPBtop aanvraagt.

Essentiële Spaardersinformatie (201610)


Reglement van de "Gereglementeerde spaardeposito’s"

| Contacten | Disclaimer | © 2005 Banca Monte Paschi Belgio