Zichtrekening

De zichtrekening is het basisinstrument waarmee u de bankactiviteiten van uw bedrijf kunt uitvoeren.

U kunt geld storten - betalingen van klanten en huurinkomsten ontvangers, enz. - en gemakkelijk over uw geld beschikken via Isabel of Paschiweb.

Dankzij onze zichtrekening kunt u domiciliëringen, permanente opdrachten en overschrijvingen uitvoeren en geld innen. U wordt van elke verrichting op de hoogte gebracht door een rekeninguittreksel - op papier of digitaal via Paschiweb - zodat u op elk moment het overzicht van uw uitgaven kunt controleren.