Doorloop de 4 online stappen om een gereglementeerde BMPB Fedeltà-spaarrekening te openen.

Eenmaal beëindigd, vragen we u om ons per post het volgende op te sturen:

  • Het naar behoren ondertekende aanvraagformulier voor de opening van een BMPB Fedeltà.
  • Een kopie van beide zijden van het identiteitsdocument van alle titularissen en bij voorkeur met een afdruk van de gegevens die op de chip van de elektronische kaarten staan.
  • Een kopie van een ander officieel document waarop uw woonplaats staat (voor niet-elektronische identiteitskaarten): een elektriciteits- of vaste telefoonfactuur, een klever van het ziekenfonds enz. voor elke titularis.
  • Het naar behoren ondertekende FATCA-document.
Opgelet:

  • De kopie van beide zijden van het identiteitsbewijs van alle ondergetekenden moet leesbaar zijn, en de foto scherp en gelijkend.
  • De geldigheidsdatum van het identiteitsdocument mag niet overschreden zijn.

Als uw fiscale woonplaats buiten België ligt en om vrijgesteld te worden van de roerende voorheffing, vragen we u om het document “verklaring van vrijstelling van roerende voorheffing” te dateren en ondertekenen en bij de documenten voor de opening te voegen. Opmerking: voor Belgische fiscale inwoners wordt er geen attest gegenereerd.

Stuur de naar behoren ingevulde en ondertekende documenten a.u.b. naar het volgende adres:

BANCA MONTE PASCHI BELGIO
Service BMPBTop
Wetstraat, 34 
1040 Brussel

* Vereiste gegevens

Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden.

Ik bevestig het volgende document te hebben ontvangen en gelezen:
Informatiefiche over het depositobeschermingssysteem

We will handle your personal data in accordance with the Declaration on Privacy.

Voor meer informatie over "Bescherming persoonsgegevens"