Zichtrekeningen

Paschi Basic

Een rekening-courant op maat.

Paschi Easy

Een eenvoudige en gemakkelijke rekening, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk.

Paschi Flex

Een rekening voor jongeren van 12 tot 26 jaar.Paschi Silver

Een pakket waarin alles is inbegrepen voor een maandelijkse forfait!

Paschi Gold

Een bankpakket, ideaal voor gezinnen!