Gereglementeerde spaardeposito's

De verschillende spaarrekeningformules die wij ter beschikking stellen van onze klanten.

BANCA MONTE PASCHI BELGIOGEWONE SPAARREKENING

 • De ideale aanvulling van uw zichtrekening.
 • Soort :
  Korte termijn
 • Bruto basisrente(*) :
  0.01%
 • Bruto getrouwheidspremie(*) :
  0.10% / jaar
 • Minimumbedrag:
  Geen minimumbedrag
 • Maximumbedrag:
  Geen maximumbedrag
 • Duur :
  Onbepaalde duur
 • Beheerskosten :
  Opening, Sluiting, Jaarlijkse afrekening gratis
 • U kunt op elk ogenblik over uw geld beschikken.

 • Meer informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIOPASCHI ROC

 • Het spaardeposito voor 100.000 euro.
 • Soort :
  Middellange termijn
 • Bruto basisrente(*) :
  0.05% / jaar
 • Bruto getrouwheidspremie(*) :
  0.50% / jaar
 • Minimumbedrag:
  100.000€
 • Maximumbedrag:
  100.000€
 • Duur :
  Onbepaalde duur
 • Beheerskosten :
  Opening, Sluiting, Jaarlijkse afrekening gratis
 • U kunt op elk ogenblik over uw geld beschikken.

 • Meer informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIOPASCHI TOMORROW

Spaar voor de toekomst van uw kinderen!

 • Soort :
  Lange termijn
 • Bruto basisrente(*) :
  0.05% / jaar
 • Bruto getrouwheidspremie(*) :
  0.15% / jaar
 • Minimumbedrag:
  Geen minimumbedrag
 • Maximumbedrag:
  20.000€
 • Duur :
  Onbepaalde duur
 • Beheerskosten :
  Opening, Sluiting, Jaarlijkse afrekening gratis
 • U kunt op elk ogenblik over uw geld beschikken.

 • Meer informatie

(*) De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen op elk ogenblik door de bank worden gewijzigd. De spaarders worden dan ingelicht via mededelingen bij de rekeningafschriften.

Deze tabellen dienen ter informatie voor de klanten die deze bankrekeningen hebben.

BANCA MONTE PASCHI BELGIOBMPBTOP

 • Soort:
  Middellange termine
 • Bruto basisrente(*):
  0.05% / jaar
 • Bruto getrouwheidspremie(*):
  0.15% / jaar
 • Minimumbedrag:
  10.000€
 • Maximumbedrag:
  150.000€
 • Duur:
  Onbepaalde duur
 • Beheerskosten:
  Opening, Sluiting, Jaarlijkse afrekening gratis
 • U kunt op elk ogenblik over uw geld beschikken.

BANCA MONTE PASCHI BELGIOPLUS

 • Soort:
  Breve terme
 • Bruto basisrente(*):
  0.01% / year
 • Bruto getrouwheidspremie(*):
  0.10% / year
 • Minimumbedrag:
  Geen minimumbedrag
 • Maximumbedrag:
  Geen maximumbedrag
 • Duur:
  Onbepaalde duur
 • Beheerskosten:
  Opening, Sluiting, Jaarlijkse afrekening gratis
 • U kunt op elk ogenblik over uw geld beschikken.

ESSENTIËLE SPAARDERSINFORMATIE

We raden u aan de fiche «Essentiële spaardersinformatie» te lezen voor u de opening van een gereglementeerde spaarrekening aanvraagt.

Niet meer gecommercialiseerde producten

INFORMATIEFICHE OVER DE BESCHERMING VAN DEPOSITO'S

We raden u aan de fiche «Informatiefiche over het depositobeschermingssysteem»te lezen.

RISICO'S

Banca Monte Paschi Belgio is een bank naar Belgisch recht. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, draagt de spaarder het risico dat hij zijn spaargeld niet kan terugkrijgen of dat er een vermindering / omzetting in kapitaalaandelen (Bail-in) wordt opgelegd voor de schuldvorderingsbedragen die hij t.a.v. de financiële instelling bezit boven de 100.000 euro, bedrag dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt. Raadpleeg voor meer informatie over bet depositobeschermingsmechanisme:http://garantiefonds.belgium.be/nl.

Klachten

Voor klachten kunt u terecht bij de Algemene Directie (secretariat.direction@montepaschi.be).
Als u geen bevredigend antwoord krijgt, neem dan contact op met:

Ombudsman en conflits financiers
North Gate II, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel.: +32 2 545.77.70 - Fax: +32 2 545.77.79
Website : www.ombudsfin.be
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Klanten kunnen ook terecht met hun klachten:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
WTC III, City Atrium Vooruitgangstraat 50
B - 1210 Brussel
Tel : 02 277 76 32
Website : https://economie.fgov.be

FISCALITEIT

Belgische fiscale inwoners genieten voor het jaar 2019 van een vrijstelling op de roerende voorheffing van 15% op de rentes tot een bedrag van 980 EUR per persoon.