Termijnrekening - Paschi Premium

Voordelen

  • Een spaarproduct dat uw trouw met een zeer voordelige compensatie beloont!
  • Een termijnrekening met een jaarlijkse progressiviteit van de tarieven.
  • Paschi Premium is beschikbaar vanaf 2.500 euro.

SOORT PRODUCT

Een termijndeposito over een vaste periode van 3, 5 of 7 jaar gekenmerkt door het progressief tarief.

Duur 3 jaren 5 jaren 7 jaren
Totaal tarief op vervaldatum 3,90% 8,30% 13,00%
Rendement actuariel 1,30% 1,65% 1,84%
Tarief betaald aan het einde van het 1ste jaar 1,20% 1,20% 1,00%
Tarief betaald aan het einde van het 2de jaar 1,30% 1,50% 1,25%
Tarief betaald aan het einde van het 3de jaar 1,40% 1,70% 1,50%
Tarief betaald aan het einde van het 4de jaar - 1,80% 1,75%
Tarief betaald aan het einde van het 5de jaar - 2,10% 2,25%
Tarief betaald aan het einde van het 6de jaar - - 2,50%
Tarief betaald aan het einde van het 7de jaar - - 2,75%
Vervroegde uittreding in het 1ste jaar 0,20% 0,20% 0,20%
Vervroegde uittreding in het 2de jaar 0,20% 0,20% 0,20%
Vervroegde uittreding in het 3de jaar 0,20% 0,20% 0,20%
Vervroegde uittreding in het 4de jaar - 0,20% 0,20%
Vervroegde uittreding in het 5de jaar - 0,20% 0,20%
Vervroegde uittreding in het 6de jaar - - 0,20%
Vervroegde uittreding in het 7de jaar - - 0,20%

(Zie tabel voorbeeld).

Het actuarieel rendement bedraagt respectievelijk: 1,30 %, 1,65 % en 1,84 %.

DUUR

De Premium Paschi loopt over een termijn van 3, 5 of 7 jaar.

BEDRAG

Minimumbedrag van 2.500 euro.

INTERESTEN

Het kapitaal zal worden uitbetaald aan het einde van het 3de, 5de, 7de jaar. De interesten zullen worden betaald om de twaalf maanden.

ROERENDE VOORHEFFING

De interest wordt onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% voor de Belgische inwoners.

BEËINDIGING

In geval van beëindiging van een Paschi Premium zal de Bank het tarief voor de vervroegde uittreding toepassen voor de lopende periode en wordt de interest berekend vanaf het begin van de periode tot de datum van beëindiging.

RISICO‘S

De Banca Monte PaschiBelgio is een Bank naar Belgisch recht; in geval van faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, draagt de spaarder het risico om niet over zijn spaargeld te kunnen beschikken of om een vermindering / omzetting in kapitaalaandelen te worden opgelegd (lease-in) van het bedrag van de schuldvorderingen die hij bij de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro heeft, een bedrag dat onder het mechanisme van depositobescherming valt. Voor meer informatie over het systeem van depositobescherming: http://garantiefonds.belgium.be/nl.

Klachten

Voor klachten kunt u terecht bij de Algemene Directie (secretariat.direction@montepaschi.be).
Als u geen bevredigend antwoord krijgt, neem dan contact op met:

Ombudsman en conflits financiers
North Gate II, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel.: +32 2 545.77.70 - Fax: +32 2 545.77.79
Website : www.ombudsfin.be
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Klanten kunnen ook terecht met hun klachten:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
WTC III, City Atrium Vooruitgangstraat 50
B - 1210 Brussel
Tel : 02 277 76 32
Website : https://economie.fgov.be

HOE EEN PREMIUM PASCHI OPENEN?

U kunt een Premium Paschi rechtstreeks openen via uw Paschiweb in de rubriek "Termijndeposito‘s“, of door een afspraak te maken met een relatieverantwoordelijke in het agentschap.