Bancassurance

Dankzij akkoorden met verschillende nationale en internationale partners op de verzekeringsmarkt is de Banca Monte Paschi Belgio in staat om een groot gamma spaar- en beleggingsproducten aan te bieden om beter aan uw behoeften te voldoen.

Meerdere investeringen zijn mogelijk afhankelijk van de verzekeringstak van het product waarop u wilt intekenen:

  • Tak 21: Deze spaarverzekeringsproducten bieden op elk moment een kapitaalbescherming en een rendement samengesteld uit een gewaarborgd tarief en eventuele winstdelingen.
  • Tak 23: Deze financiële verzekeringsproducten combineren het rendement van de levensverzekering met het rendement op kapitaal in aandelen of obligaties. In deze formule, die onafhankelijk is van beursschommelingen en financiële markten, worden noch het geïnvesteerd kapitaal, noch het rendement gewaarborgd.
  • Tak 26: Deze beleggingsverzekeringsproducten garanderen het kapitaal en de rentevoeten gedurende de hele duur van het contract. Winstdelingen kunnen worden verleend in functie van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie over bepaalde producten van Bancassurance en pensioensparen:

Informatie