Waarden

Onze trots is onze geschiedenis...

Als partner van Banca Monte Paschi Belgio N.V. wilt u ons goed of misschien beter kennen, zodat wij op elk niveau op vertrouwen gebaseerde relaties kunnen ontwikkelen.

Uiteraard ligt onze geschiedenis van meer dan vijf eeuwen aan de bron van het gevoel van trots dat de Banca Monte Paschi Belgio bezielt. .

Een geschiedenis waarin het respect voor een aantal waarden ons in staat heeft gesteld ons huidige succes te bereiken.

Onze waarden liggen dus aan de basis van de trots op het verleden en van het gevoel van verbondenheid tussen de klanten, het personeel, de aandeelhouders en de leveranciers van de Banca Monte Paschi Belgio.

Deze waarden, aangepast aan onze tijd, blijven geldig en vormen de basiswaarden van de Banca Monte Paschi Belgio.

Uw garantie... Ons waardencharter

Communicatie "Om onze klanten zo goed mogelijk te dienen, moet de interne en externe communicatie optimaal zijn"

Welzijn "De Banca Monte Paschi Belgio maakt er een erezaak van dat haar personeel in een aangename, gezonde sfeer werkt en interessante loopbaanmogelijkheden krijgt."

Vertrouwen "De Banca Monte Paschi Belgio verbindt zich ertoe haar klanten een relatie te verzekeren die gebaseerd is op vertrouwen en een individuele dienstverlening."

Vakmanschap "Vakmanschap betekent bij de Banca Monte Paschi Belgio op de eerste plaats dat men zich vormt, leert kritisch te denken en naar de anderen te luisteren. Vakmanschap is ook de naleving van een geheel van regels die samen een moraal vormen, een deontologie die heilig moet zijn."

Leadership "De leider moet een motor van verandering zijn door het vertrouwen binnen zijn team te ontwikkelen. Net als een topatleet moet hij in zijn dagelijkse werking worden gesteund en getraind door zijn coach."

Teamgeest "Het personeel van de Banca Monte Paschi Belgio beseft dat het alleen als team de klanten optimale prestaties kan leveren."

Hartstocht voor het werk "Alleen mensen die van hun baan houden en er een hartstocht voor koesteren, leveren goed werk en goede resultaten."

Participatie van iedereen "De trots om deel uit te maken van de Banca Monte Paschi Belgio is het resultaat van een strategie die gebaseerd is op de participatie van het volledige personeel in de verschillende diensten en resultaten van de bank."

Verantwoordelijkheid "De bankactiviteit vereist een zeer grote verantwoordelijkheid, omdat ze met immateriële producten werkt, het spaargeld van gezinnen en de investeringen of kredieten van ondernemingen beheert. Ze is dus een pijler van de economische activiteit."

Flexibiliteit "Elke klant is uniek, zodat de service moet worden aangepast aan zijn eigenheid."

Kennis "Gedeelde kennis is meer kennis."

Deontologie "De deontologie is een van de basiswaarden van de Banca Monte Paschi Belgio."

Klachtenbehandeling